Ders Sahibi


BARİSERDOGAN

Oluşturma Tarihi: 23.09.2019

Bu ders size yardımcı oldumu?

Evet (0) (0) Hayır

SetVehicleDoorOpenRatio

  • Söz Dizimi
bool setVehicleDoorOpenRatio ( vehicle theVehicle, int door, float ratio [, int time = 0 ] )

 

  • Server Kod
addCommandHandler ( "kapılar", function ( playerSource )
	local araba = getPedOccupiedVehicle ( playerSource )
	if araba then
		for i=0,5 do
			setVehicleDoorOpenRatio ( araba, i, 1 - getVehicleDoorOpenRatio ( araba, i ), 2500 )
		end
	end
end )

 

  • Meta XML
<meta>
  <info author="BarisErdogan" type="script" version="1.0.0" />
  
  <script src="server.lua" type="server" />
    
</meta>

 

Not* Araba İçerisinde /kapılar Yazdıgınız Zaman Tüm Kapılar Acılıcaktır.