Ders Sahibi


BARİSERDOGAN

Oluşturma Tarihi: 22.09.2019

Bu ders size yardımcı oldumu?

Evet (0) (0) Hayır

AttachElements

 • Söz Dizimi
bool attachElements ( element theElement, element theAttachToElement, [ float xPosOffset = 0, float yPosOffset = 0, float zPosOffset = 0, float xRotOffset = 0, float yRotOffset = 0, float zRotOffset = 0 ] )

 

 • Client Kod
function tankHat (commandName)
  local position = Vector3(getElementPosition (localPlayer)) 
  local tank = createVehicle ( 432, position.x, position.y, position.z + 5 ) -- 432 TANK MODEL NUMARASI
  attachElements (tank,localPlayer, 0, 0, 5 ) -- aracı üstünüze verir.
end
addCommandHandler( "tank", tankHat )

 

 • Meta XML
<meta>
 <info author="BarisErdogan" type="script" version="1.0.0" />
 
 <script src="client.lua" type="client" />
   
</meta>

 

Not* Üstünüze Tank Gelicektir. Sadece Sunucudan Cıkıp Girdiginizde Gidicektir.