wicky

Oluşturma Tarihi: 23.04.2020

Son Düzenleme: 27.04.2020

Bu ders size yardımcı oldumu?

Evet (0 ) (0) Hayır

Etiketler:  
call (exports) Paylaşımlı
fonksiyon

Sözdizimi;

call(resource theResource, function fonksiyonAdı)

ya da

exports.resourceName:fonksiyonAdı([argümanlar])

İstenilen fonksiyonu bulduysa fonksiyonu döndürecektir, aksi hâlde false döndürür.

Gerekli argümanlar:

theResource: Fonksiyonun bulunduğu resource.
fonksiyonAdı: Çağrılacak fonksiyonun adı.

Opsiyonel argümanlar:

argümanlar: Fonksiyonun çalışması için gerekli bir argüman var ise bu şekilde gönderebilirsiniz.

Örnek:

addEventHandler("onPlayerLogin",root,function()
    exports.news:newsPanel()
end)