Ders Sahibi


BARİSERDOGAN

Oluşturma Tarihi: 23.09.2019

Bu ders size yardımcı oldumu?

Evet (1) (0) Hayır

CreateVehicle

  • Söz Dizimi 
vehicle createVehicle ( int model, float x, float y, float z [, float rx, float ry, float rz, string numberplate, bool bDirection, int variant1, int variant2 ] )

 

  • Server Kod
local arabalar = {602, 411,429,402,541,415,480} 
kod = {}

function arabaolustur (source)

if getElementData (source, "araba", true) then 
outputChatBox ('#ccff33[BİLGİ] #0000ff3 #33ffffSaniye Sonra Yeniden Deneyin',source,255,255,255,true) return 
end

if isElement(kod[source]) then destroyElement (kod[source]) 
kod[source] = nil
end

local x,y,z = getElementPosition (source)
local araclar = arabalar[math.random(#arabalar)]

kod[source] = createVehicle (araclar,x,y,z)
warpPedIntoVehicle (source,kod[source])
setElementData (source, "araba",true)
setTimer (setElementData, 3000, 1, source, "araba", false)

end
addCommandHandler ("araba", arabaolustur)

 

  • Meta XML
<meta>
  <info author="BarisErdogan" type="script" version="1.0.0" />
  
  <script src="client.lua" type="server" />
    
</meta>

 

Not* /araba Yazdıgınız Zaman Aracın İçine Binmiş şeklinde gelicektir.