Ders Sahibi


BARİSERDOGAN

Oluşturma Tarihi: 22.09.2019

Bu ders size yardımcı oldumu?

Evet (0) (0) Hayır

getSoundBufferLength

 • Söz Dizimi
float getSoundBufferLength ( element theSound )

 

 • Client Kod
local screenSize = Vector2(guiGetScreenSize())
local BOX_SIZE = Vector2(300, 100)
local LINE_SIZE = Vector2(BOX_SIZE.x, 10)
local BOX_POSITION = screenSize / 2 - BOX_SIZE / 2
local TITLE_POSITION = BOX_POSITION + Vector2(8, 8)
local ARTIST_POSITION = BOX_POSITION + Vector2(8, 32)

local sound

addCommandHandler("sarkıac", function ()
  if isElement(sound) then
    destroyElement(sound)
  end
  sound = playSound("ses.mp3")
end)

addCommandHandler("sarkıkapat", function ()
  if isElement(sound) then
    destroyElement(sound)
  end
end)

addEventHandler("onClientRender", root, function ()
  if isElement(sound) then
    local soundLength = getSoundLength(sound)
    local soundPosition = getSoundPosition(sound)
    local soundBufferLength = getSoundBufferLength(sound)

    local meta = getSoundMetaTags(sound)

    dxDrawRectangle(BOX_POSITION, BOX_SIZE, tocolor(20, 20, 20, 255), false, false)

    if meta.title then
      dxDrawText(meta.title, TITLE_POSITION, 0, 0, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.5, 1.5, "clear")
    end
    if meta.artist then
      dxDrawText(meta.artist, ARTIST_POSITION, 0, 0, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.0, 1.0, "clear")
    end

    dxDrawText(("%d:%02d"):format(soundPosition / 60, soundPosition % 60), BOX_POSITION + Vector2(8, BOX_SIZE.y - 32), BOX_POSITION + BOX_SIZE - Vector2(8, 0), tocolor(255, 255, 255, 255), 1.0, 1.0, "clear", "left", "top")
    dxDrawText(("%d:%02d"):format(soundLength / 60, soundLength % 60), BOX_POSITION + Vector2(8, BOX_SIZE.y - 32), BOX_POSITION + BOX_SIZE - Vector2(8, 0), tocolor(255, 255, 255, 255), 1.0, 1.0, "clear", "right", "top")
    
    -- draw seek bar
    local linePosition = Vector2(BOX_POSITION.x, BOX_POSITION.y + BOX_SIZE.y - LINE_SIZE.y)
    dxDrawRectangle(linePosition, LINE_SIZE, tocolor(255, 255, 255, 128), false, false)

    -- draw buffer length
    if soundBufferLength then
      dxDrawRectangle(linePosition, Vector2(LINE_SIZE.x * (soundBufferLength / soundLength), LINE_SIZE.y), tocolor(255, 255, 255, 96), false, false)
    end
    -- draw current position
    dxDrawRectangle(linePosition, Vector2(LINE_SIZE.x * (soundPosition / soundLength), LINE_SIZE.y), tocolor(255, 255, 255, 255), false, false)
  end
end)

 

 • Meta XML 
<meta>
 <info author="BarisErdogan" type="script" version="1.0.0" />
 
 <script src="client.lua" type="client" />
 
 <file src="ses.mp3" />
 
</meta>

 

Not * 'playSound("ses.mp3")' Satıra İsterseniz Bir Sitedeki Sarkıyı dinletebilirsiniz.

Örnek : 

playSound("https://example.com/song.mp3")