Ders Sahibi


BARİSERDOGAN

Oluşturma Tarihi: 23.09.2019

Bu ders size yardımcı oldumu?

Evet (0) (0) Hayır

GetVehicleHeadLightColor

 • Söz Dizimi
int, int, int getVehicleHeadLightColor ( vehicle theVehicle )      

 

 • Server Kod
function aracfarlar(thePlayer)
	local araba = getPedOccupiedVehicle(thePlayer)
	if (araba) then 
		local r, g, b = getVehicleHeadLightColor(araba) 
		outputChatBox("FarRenk ~ ".. r ..", ".. g ..", ".. b, thePlayer)
	end
end
addCommandHandler("aracfar",aracfarlar)

 

 • Meta XML
<meta>
 <info author="BarisErdogan" type="script" version="1.0.0" />
 
 <script src="server.lua" type="server" />
  
</meta>

 

Not* /aracfar Yazdıgınız Zaman Far Renk Kodunuzu Verir. ( R,G,B )