BARİSERDOGAN
Gaziantep

Oluşturma Tarihi: 23.09.2019

Bu ders size yardımcı oldumu?

Evet (0 ) (0) Hayır

Etiketler: - 
GuiGridListClear Client Taraflı
fonksiyon
  • Söz Dizimi
bool guiGridListClear ( element gridList )

 

  • Client Kod
local sx, sy = guiGetScreenSize( )
w, h = 650, 425
local x, y = ( sx-w )/2, ( sy-h )/2addEventHandler ("onClientResourceStart",resourceRoot,function()
panel = guiCreateWindow( x, y, w, h, "Panel Başlık", false )
guiSetAlpha(panel, 0.75)

------------------------
----- Panel İçerik -----
------------------------

oyunculist = guiCreateGridList(0.50, 0.40, 0.35, 0.50, true, panel)
guiGridListAddColumn(oyunculist, "Oyuncular", 0.50)

setTimer ( guiGridListClear, 5000, 1, oyunculist ) -- Listeyi Yeniler.

for _, player in ipairs(getElementsByType("player")) do
	guiGridListAddRow(oyunculist, getPlayerName(player))
end

end)
------------------------
----- Panel İçerik -----
------------------------


------------------------
---- Panel Aç/Kapat ----
------------------------

function panelackapat()
	guiSetVisible(panel, not guiGetVisible(panel))
	showCursor(guiGetVisible(panel))
end
bindKey("F2", "down", panelackapat)

------------------------
---- Panel Aç/Kapat ----
------------------------

 

  • Meta XML
<meta>
  <info author="BarisErdogan" type="script" version="1.0.0" />
  
  <script src="client.lua" type="client" />
    
</meta>

 

Not* 18. Satırdaki Kod İle Listeyi Her Kanıp Acıldıgında Yenilicektir.