Ders Sahibi


BARİSERDOGAN

Oluşturma Tarihi: 23.09.2019

Bu ders size yardımcı oldumu?

Evet (0) (0) Hayır

SetVehicleColor

 • Söz Dizimi
bool setVehicleColor ( vehicle theVehicle, int r1, int g1, int b1, [int r2, int g2, int b2, int r3, int g3, int b3, int r4, int g4, int b4] )      

 

 • Server Kod
addCommandHandler( 'renk',
	function( oyuncu )
		if isPedInVehicle( oyuncu ) then
			local araba = getPedOccupiedVehicle( oyuncu )
			if araba then
				local r, g, b = math.random( 255 ), math.random( 255 ), math.random( 255 )
				setVehicleColor( araba, r, g, b )
			end
		end
	end
)

 

 • Meta XML
<meta>
 <info author="BarisErdogan" type="script" version="1.0.0" />
 
 <script src="server.lua" type="server" />
  
</meta>

 

Not* Arac İcinde /renk Yazarsanız aracınızın rengi Rastgele Degişicektir.